1232566

CHI BỘ TRƯỜNG

– Chi bộ trường gồm 24 đảng viên.

– Bí thư chi bộ: Tiêu Thanh Nhiều

– Phó Bí thư chi bộ: Nguyễn Thanh Toan


BAN GIÁM HIỆU

– Hiệu trưởng: Tiêu Thanh Nhiều – Trình độ: ThS Văn – DĐ: 01629179000 – Mail: tieuthanhnhieu@gmail.com

– P. Hiệu trường: Nguyễn Thanh Toan – Trình độ: ĐHSP Văn – DĐ: 0918605035 – Mail: toannqd@gmail.com


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

– Công đoàn trường gồm 26 công đoàn viên

– Chủ tịch công đoàn: Lê Văn Vụ – Trình độ: ĐHSP Văn – DĐ: 0916554524 – Mail: vanvunqd@gmail.com


TỔ TỰ NHIÊN

– Nguyễn Hữu Đông – Trình độ: ĐHSP Vật lý – Tổ trưởng – DĐ: 0943570682 – Mail: nguyenhuudong999@gmail.com

– Nguyễn Trọng Phước – Trình độ: CĐSP Toán – P. Tổ trưởng

– Nguyễn Văn Vũ – Trình độ: ĐHSP Sinh.

– Phan Thị Kim Kha – Trình độ: ĐHSP Hóa.

– Nguyễn Thị Kim Tươi – Trình độ: ĐHSP Thể dục.

– Ngô Phi Hổ – Trình độ: ĐHSP Mỹ thuật.

– Trần Ngọc Huệ – Trình độ: ĐHSP Vật lý.

– Nguyễn Thị Bảo Yến – Trình độ: ĐHSP Công nghệ.

– Võ Thị Mỹ Loan – Trình độ: CĐSP Toán.


TỔ XÃ HỘI

– Nguyễn Mạnh Hải – Trình độ: ĐHSP Địa lý – Tổ trưởng – DĐ: 0988393229 – Mail: manhhainqd@gmail.com

– Lê Bảo Nhân – Trình độ: ĐHSP Lịch sử – P. Tổ trưởng.

– Lê Văn Vụ – Trình độ: ĐHSP Văn.

– Huỳnh Thị Thơm – Trình độ: ĐHSP Chính trị.

– Bùi Thanh Thủy – Trình độ: ĐHSP Tiếng Anh.

– Bùi Ngọc Vì – Trình độ: ĐHSP Văn

– Võ Thị Cúc Anh – Trình độ: ĐHSP Tiếng Anh.

– Lê Thị Mỹ Lệ – Trình độ: ĐHSP Âm nhạc.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

– Chi Đoàn gồm 8 Đoàn viên.

– Bí thư chi đoàn: Võ Thị Cúc Anh – DĐ: 01648923370 – Mail: rabbitgirl130@gmail.com


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Tổng phụ trách Đội: Trần Ngọc Huệ – DĐ: 0916184802 – Mail:

tranngochue2@gmail.com


CHI BỘ TRƯỜNG

– Chi bộ trường gồm 24 đảng viên.

– Bí thư chi bộ: Tiêu Thanh Nhiều

– Phó Bí thư chi bộ: Nguyễn Thanh Toan


BAN GIÁM HIỆU

– Hiệu trưởng: Tiêu Thanh Nhiều – Trình độ: ThS Văn – DĐ: 01629179000 – Mail: tieuthanhnhieu@gmail.com

– P. Hiệu trường: Nguyễn Thanh Toan – Trình độ: ĐHSP Văn – DĐ: 0918605035 – Mail: toannqd@gmail.com


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

– Công đoàn trường gồm 26 công đoàn viên

– Chủ tịch công đoàn: Lê Văn Vụ – Trình độ: ĐHSP Văn – DĐ: 0916554524 – Mail: vanvunqd@gmail.com


TỔ TỰ NHIÊN

– Nguyễn Hữu Đông – Trình độ: ĐHSP Vật lý – Tổ trưởng – DĐ: 0943570682 – Mail: nguyenhuudong999@gmail.com

– Nguyễn Trọng Phước – Trình độ: CĐSP Toán – P. Tổ trưởng

– Nguyễn Văn Vũ – Trình độ: ĐHSP Sinh.

– Phan Thị Kim Kha – Trình độ: ĐHSP Hóa.

– Nguyễn Thị Kim Tươi – Trình độ: ĐHSP Thể dục.

– Ngô Phi Hổ – Trình độ: ĐHSP Mỹ thuật.

– Trần Ngọc Huệ – Trình độ: ĐHSP Vật lý.

– Nguyễn Thị Bảo Yến – Trình độ: ĐHSP Công nghệ.

– Võ Thị Mỹ Loan – Trình độ: CĐSP Toán.


TỔ XÃ HỘI

– Nguyễn Mạnh Hải – Trình độ: ĐHSP Địa lý – Tổ trưởng – DĐ: 0988393229 – Mail: manhhainqd@gmail.com

– Lê Bảo Nhân – Trình độ: ĐHSP Lịch sử – P. Tổ trưởng.

– Lê Văn Vụ – Trình độ: ĐHSP Văn.

– Huỳnh Thị Thơm – Trình độ: ĐHSP Chính trị.

– Bùi Thanh Thủy – Trình độ: ĐHSP Tiếng Anh.

– Bùi Ngọc Vì – Trình độ: ĐHSP Văn

– Võ Thị Cúc Anh – Trình độ: ĐHSP Tiếng Anh.

– Lê Thị Mỹ Lệ – Trình độ: ĐHSP Âm nhạc.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

– Chi Đoàn gồm 8 Đoàn viên.

– Bí thư chi đoàn: Võ Thị Cúc Anh – DĐ: 01648923370 – Mail: rabbitgirl130@gmail.com


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Tổng phụ trách Đội: Trần Ngọc Huệ – DĐ: 0916184802 – Mail:

tranngochue2@gmail.com

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀNG GIAO THÔNG

TIỂU SỬ NGUYỄN QUANG DIÊU

TIỂU SỬ NGUYỄN QUANG DIÊU

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN PGD

Tiểu sử

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN PGD NH 17-18

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 6

Giáo viênthcsnguyenquangdieu 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Đại Số 7

Giáo viênthcsnguyenquangdieu 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay