CHI BỘ TRƯỜNG

– Chi bộ trường gồm 24 đảng viên.

– Bí thư chi bộ: Tiêu Thanh Nhiều

– Phó Bí thư chi bộ: Nguyễn Thanh Toan


BAN GIÁM HIỆU

– Hiệu trưởng: Tiêu Thanh Nhiều – Trình độ: ThS Văn – DĐ: 01629179000 – Mail: tieuthanhnhieu@gmail.com

– P. Hiệu trường: Nguyễn Thanh Toan – Trình độ: ĐHSP Văn – DĐ: 0918605035 – Mail: toannqd@gmail.com


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

– Công đoàn trường gồm 26 công đoàn viên

– Chủ tịch công đoàn: Lê Văn Vụ – Trình độ: ĐHSP Văn – DĐ: 0916554524 – Mail: vanvunqd@gmail.com


TỔ TỰ NHIÊN

– Nguyễn Hữu Đông – Trình độ: ĐHSP Vật lý – Tổ trưởng – DĐ: 0943570682 – Mail: nguyenhuudong999@gmail.com

– Nguyễn Trọng Phước – Trình độ: CĐSP Toán – P. Tổ trưởng

– Nguyễn Văn Vũ – Trình độ: ĐHSP Sinh.

– Phan Thị Kim Kha – Trình độ: ĐHSP Hóa.

– Nguyễn Thị Kim Tươi – Trình độ: ĐHSP Thể dục.

– Ngô Phi Hổ – Trình độ: ĐHSP Mỹ thuật.

– Trần Ngọc Huệ – Trình độ: ĐHSP Vật lý.

– Nguyễn Thị Bảo Yến – Trình độ: ĐHSP Công nghệ.

– Võ Thị Mỹ Loan – Trình độ: CĐSP Toán.


TỔ XÃ HỘI

– Nguyễn Mạnh Hải – Trình độ: ĐHSP Địa lý – Tổ trưởng – DĐ: 0988393229 – Mail: manhhainqd@gmail.com

– Lê Bảo Nhân – Trình độ: ĐHSP Lịch sử – P. Tổ trưởng.

– Lê Văn Vụ – Trình độ: ĐHSP Văn.

– Huỳnh Thị Thơm – Trình độ: ĐHSP Chính trị.

– Bùi Thanh Thủy – Trình độ: ĐHSP Tiếng Anh.

– Bùi Ngọc Vì – Trình độ: ĐHSP Văn

– Võ Thị Cúc Anh – Trình độ: ĐHSP Tiếng Anh.

– Lê Thị Mỹ Lệ – Trình độ: ĐHSP Âm nhạc.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

– Chi Đoàn gồm 8 Đoàn viên.

– Bí thư chi đoàn: Võ Thị Cúc Anh – DĐ: 01648923370 – Mail: rabbitgirl130@gmail.com


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Tổng phụ trách Đội: Trần Ngọc Huệ – DĐ: 0916184802 – Mail:

tranngochue2@gmail.com