1. An Phước là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của huyện Tân Hồ Đông giáp với Tân Phước, tây giáp với An Bình B, nam giáp với xã Phú Hiệp, bắc giáp với xã Tân Công Chí. Diện tích tự nhiên 2317,2 ha, tổng số dân trong toàn xã là 1800 hộ với 8100 nhân khẩu và được chia thành 04 ấp (An Lộc ,An Thọ, An Phát , An Tài) nhân dân trong xã chủ yếu sống nghề nông. Hầu hết nhân dân trong xã là dân tộc kinh, dân cư được bố trí sống trên các cụm tuyến dân cư, một số ít sống cặp theo tuyến lộ 842 – 843. Kinh tế chủ yếu của người dân là nông nghiệp: Trồng lúa và hoa màu. Nhìn chung đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, vì thế người dân trong xã đi làm ăn xa khá nhiều; kinh tế tương đối phát triển, an ninh quốc phòng ổn định.

2. Trường THCS Nguyễn Quang Diêu đang tọa lạc tại ấp An Phát của xã An Phước, nằm trên tỉnh lộ ĐT842; ngôi trường được được hình thành vào năm 2006 và được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-UBND-TL ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy Ban nhân dân huyện Tân Hồng. Trong những năm qua nhà trường đã từng bước vững vàng đi lên và khẳng định là một trong những trường THCS có chất lượng của ngành GD&ĐT huyện Tân Hồng. Trường trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trong xã.