THÔNG BÁO

Tên file: 3_Quyet-dinh-phe-duyet-du-toan.doc
Tải về

Hiệu trưởng trường thông báo đến các đồng chí để đón đoàn kiểm tra.

Nội dung chuẩn bị như sau: 3 đồng chí tổ trưởng chuẩn bị hồ sơ lưu trong năm học hoàn chỉnh
các đồng chí phụ trách các tiêu chí kiểm định chất lượng phải có mặt và mang theo các tiêu chí mình phụ trách
+TPTĐ, chi đoàn, Thiết bi, y tế học đường chuẩn bị các loại hồ sơ mà mình phụ trách.
+ Tổ trưởng văn phòng có trách nhiẹm đoon đốc sắp xếp ngăn nắp hồ sơ lưu trữ để dễ dàng cho đoàn kiểm tra
+ Phụ trách lao động có kế hoạch làm vệ sinh mỹ quang sân trường, các phòng chức năng phải dọn dẹp làm vệ sinh sạch sẽ.
trên đây là thông báo để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của PGD.
                                                                                         Hiệu trưởng
                                                                                              (Đã ký)
                                                                                       Nguyễn Văn Hài